Bestuur

Het bestuur van het LPO bestaat uit vijf personen, die vier maal per jaar met elkaar vergaderen.

Professionele ontwikkeling vraagt dat door het LPO, waar nodig of wenselijk, heldere standpunten ingenomen of reacties gegeven kunnen worden. Dit wordt afgestemd met onze leden in de halfjaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur kan via de ledenvergadering mandaat krijgen om namens het LPO een standpunt in te nemen of te reageren in de geest van de missie en visie van het LPO. Uitgangspunt hierbij is dat het bestuur zich inspant om daarbij de visie van de leden te inventariseren en deze gedragen te vertegenwoordigen. Indien leden het LPO vertegenwoordigen wordt in principe ruggespraak gehouden met in elk geval het bestuur.

Het bestuur van het LPO bestaat uit:

Element LPO
foto Anneloes van den Broek

Anneloes van den Broek

voorzitter
Judith Ligthart

Judith Ligthart

foto Birgit Deneer

Birgit Deneer

penningmeester
photo by: vanderleefotografie (www.vanderleefotografie.nl)

Pieter Dingemanse

pasfoto Sanne Kriens

Sanne Kriens