Over ons

Als vereniging streeft het LPO ernaar om het praktijkveld van de P-opleidingen regionaal en landelijk te verbinden in een gereguleerde vorm, met daarbij aandacht voor harmonisatie waar wenselijk en mogelijk, met het doel verbreding en verbetering van de kwaliteit van de (praktijk)opleiding van Psy-beroepen. Middelen om dit doel te bereiken zijn intervisie, informatie-uitwisseling en deelname aan overleggen met andere relevante gremia.

Tweemaal per jaar vindt de ledenvergadering plaats, waarin bovengenoemde zaken aan de orde komen. Daaraan voorafgaand kunnen de leden deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

Het LPO streeft ernaar om de samenwerking te zoeken met andere partijen die betrokken zijn bij de P-opleidingen. Vanuit onze expertise in het praktijkveld denken wij denken graag mee over de mogelijkheden voor verbreding en verbetering van de opleidingen.

Het LPO is een vereniging. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Privacyverklaring.

Element LPO

Samenwerking

Het LPO is landelijk gericht op samenwerking met andere partijen die betrokken zijn bij de P-opleidingen en bijvoorbeeld met twee deelnemers vertegenwoordigd in de Opleidingsraad van de FGzPt en het Consilium van vLOGO.

P-opleiders streven naar regionale afstemming, onder meer met hoofdopleiders en opleidingscoördinatoren van de RINO’s en directeuren van de stichtingen Postacademische (G)GZ Opleidingen, PDO-GGZ Utrecht/Leiden/Rotterdam, PPO, RINO Zuid en RCSW te Nijmegen.