Lidmaatschap

P-opleiders met tenminste 10 structurele P-opleidingsplaatsen (GZ, PT, KP en/of KNP)  kunnen lid worden van het LPO.

Als lid van het LPO word je twee keer per jaar uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gebruikelijk op de eerste woensdag van maart en de eerste woensdag van oktober plaatsvindt. De leden kunnen deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten die aan de Algemene Ledenvergadering vooraf gaan. In de intervisiebijeenkomsten kunnen situaties uit de dagelijkse praktijk worden ingebracht, om daarover met andere P-opleiders van gedachten wisselen.

In de Algemene Ledenvergadering vindt uitwisseling plaats over beleid en veranderingen ten behoeve van het (voortdurend) verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de verschillende P-opleidingen.

Eén maal per twee jaar wordt er voor leden een zogenaamde LPO-2-daagse georganiseerd, een symposium met relevante lezingen, voordrachten, workshops en gelegenheid om elkaar te ontmoeten De organisatie is in handen van een aantal LPO-leden, telkens uit een andere regio van het land.

Daarnaast wordt er bij gelegenheid een symposium voor leden en samenwerkingspartners georganiseerd.

De contributie bedraagt € 200,-  per jaar. Deelname aan de LPO-2-daagse kost circa € 250,- .